La UNESCO i el film

L’Organització de Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) patrocina el film “Camí a l’escola“, fet que representa el nivell més exclusiu de suport que atorga la Comissió Nacional.

La UNESCO treballa per crear condicions propícies per a un diàleg entre les civilitzacions, les cultures i els pobles, basades en el respecte dels valors comuns. És per mitjà d’aquest diàleg com el món pot forjar concepcions d’un desenvolupament sostenible que suposi l’observança dels drets humans, el respecte mutu i la reducció de la pobresa, objectius que es troben en el centre mateix de la missió i les activitats de la UNESCO.

Totes les estratègies i activitats de la UNESCO se sustenten en les ambicioses metes i els objectius concrets de la comunitat internacional, que es plasmen en objectius de desenvolupament internacionalment acordats, com els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Per això, les competències excepcionals de la UNESCO en els àmbits de l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació i informació contribueixen a la consecució d’aquestes metes.

UNESCO

La missió de la UNESCO consisteix a contribuir a la consolidació de la pau, l’eradicació de la pobresa, el desenvolupament sostenible i el diàleg intercultural mitjançant l’educació, les ciències, la cultura, la comunicació i la informació.

 

L’Organització es centra particularment en dues grans prioritats:

  • Àfrica.
  • La igualtat entre homes i dones.

 

I en una sèrie d’objectius globals:

  • Aconseguir l’educació de qualitat per a tots i l’aprenentatge al llarg de tota la vida./li>
  • Mobilitzar el coneixement científic i les polítiques relatives a la ciència amb vista al desenvolupament sostenible.
  • Abordar els nous problemes ètics i socials.
  • Promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i una cultura de pau.
  • Construir societats del coneixement integradores recorrent a la informació i la comunicació.